Το περιεχόμενο και η διάρκεια του προγράμματος διαμορφώθηκε με τρόπο 
τέτοιοώστε,να προσφέρει δυνατότητες επιλογών, ανάλογα με τις ανάγκες 
του κάθε συμμετέχοντα.
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε τρείς κύκλους διάρκειας τριών μηνών 
ο καθένας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
από ένα έως και τους τρεις κύκλους. Στον τρίτο κύκλο συμμετέχουν ΄μόνο  
όσοι παρακολούθησαν έναν ή δύο προηγούμενους.
                                         

Διάρκεια των συναντήσεων                                                                                              Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακο κάθε 15 ημέρες, 8 ώρες.                  Σάββατο 4 ώρες, Κυριακή 4-5 ώρες

Ημερομηνίες:                                                                                                                        2020 Α΄κύκλος

17/10-18/10,   31/10-1/11,   14/11-15/11,  28-29/11,  5/12-6/12,   19/12-20/12

2021 Β΄κύκλος

16/1-17/1, 23/1-24/1,  6/2-7/2,  20/2- 21/2,  6/3-7/3,  20/3-21/3

Γ΄κύκλος

3/4 -4/4 , 17/4-18/ 4,  8/5-9/5, 22/5-23/5

Το πρόγραμμα του Ιουνίου θα διαμορφωθεί στο τέλος του Γ΄κύκλου μαζί με τους συμμετέχοντες.

Κόστος:

Kόστος: 75 ευρώ /μήνα. Η προεξόφληση του τριμήνου έχει έκπτωση 10%

.

 

                                                            Φόρμα προεγγραφής εδώ

Σκοποί  & στόχοι της εκπαίδευσης                                                                                   Πρόγραμμα Α΄κύκλου                                                                                        Πρόγραμμα Β΄& Γ΄κύκλου                                                                                                Βιογραφικά εισηγητών-επιμορφωτών                                                                        Διάρκεια, Ημερολόγιο  Συναντήσεων, Κόστος

Οργάνωση σεμιναρίων μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος : 

Δημιουργία προγράμματος για προσχολικής ηλικίας , 6-10 χρονών, εφήβους.               Τι παραμύθια επιλέγω; Πως τα αφηγούμαι. Που τα βρίσκω;