Στο πλαίσιο του «Μάη των Παραμυθιών»,  η Action Art συμμετέχει στη 7η Γιορτή Πολυγλωσσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης ,στο Καφέ πολυγλωσσίας στο πολυγλωσσικό χωριό με το πολυγλωσσικό εργαστήριο  :

Έθιμα για την Άνοιξη από τους λαούς του κόσμου

Πέντε νέοι άνθρωποι από Μολδαβία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ουγγαρία αφηγούνται ιστορίες για τα έθιμα της Άνοιξης.
Η Jeanne Ducaurnau & Laurie Sanchez εθελοντές της Αction Art , με μια ομάδα νέων ανθρώπων από διαφορετικές χώρες, που βρίσκονται όλοι στην Ελλάδα με το πρόγραμμα κινητικότητας νέων Erasmus+EVS, παρουσιάζουν πολυγλωσσικό εργαστήρι ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών για τα έθιμα της χώρας τους.

Για παιδιά, γονείς, ενήλικες.