Το περιεχόμενο και η διάρκεια του προγράμματος διαμορφώθηκε με τρόπο τέτοιο 
ώστε,να προσφέρει δυνατότητες επιλογών, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 
συμμετέχοντα. 
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε τρείς κύκλους διάρκειας περίπου τριών 
μηνών ο καθένας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
τον Α΄  ή τον Β΄΄ κύκλο. Τον Γ΄΄ κύκλο θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
όσοι συμμετείχαν σε έναν από τους δύο προηγούμενους κύκλους.

Πρώτος κύκλος: Θέματα & εισηγητές-επιμορφωτές

Αφήγηση, παραμύθι  αφηγητής . Διαφορετικά είδη προφορικού λόγου.

Διεύρυνση φαντασίας. Οπτικοποίηση  του λόγου, μνήμη του σώματος.

Από τον γραπτό στον προφορικό λόγο.  

Δομή του παραμυθιού . Δομή της αφήγησης. Διαδικασία απομνημόνευσης.

Αφήγηση, Τεχνικές Αφήγησης,Ενσάρκωση προσώπων. Διάλογοι.

Διαφορετικοί τύποι παραμυθιών  σύμφωνα με τη διεθνή καταλογοποίηση, παραλλαγές: ένα πολυπολιτισμικό ταξίδι στον  κόσμο.

Διαφορετικοί παραμυθιακοί τύποι: Ευτράπελα, κλιμακωτά κλπ. Η  δομή  και h λειτουργία τους.

Με τη  Ροδάνθη Δημητρέση & τον Jean Porcherot , οι οποίοι θα αναπτύξουν ο καθένας ξεχωριστά και από κοινού τις  παραπάνω ενότητες.

Συμβολική προσέγγιση των μαγικών παραμυθιών και της σχέσης τους με τη μετάβαση στην ενηλικίωση . Τρεις συναντήσεις, τρία παραμύθια Ο Δακρυγιάννης, το Δεσποινί, ο Πολυροβιθάς, Παρουσίαση των παραμυθιών  και συζήτηση.                                                     Με τη Λίλη Λαμπρέλλη 

Ο μύθος στις πρώτες απόπειρες αφήγησης της ανθρωπότητας.                               Μυθικά αρχέτυπα σε αρχαία κείμενα. Αρχέτυπα σε σύγχρονη αναδιήγηση.                 Με την Ευλαμπία Τσιρέλη

Φωνή, σώμα, αυτοσχεδιασμοί, έκφραση.                                                                        Με τη Γιούλα Μιχαήλ

 

 

                                                 Φόρμα προεγγραφής  εδώ

Σκοποί  & στόχοι της εκπαίδευσης                                                                                    Πρόγραμμα Β΄& Γ΄κύκλου                                                                                                Βιογραφικά εισηγητών-επιμορφωτών                                                                        Διάρκεια, Ημερολόγιο  Συναντήσεων , Κόστος        
Προηγούμενο άρθροΒιογραφικά εισηγητών- επιμορφωτών
Επόμενο άρθροΔιάρκεια, Ημερολόγιο Συναντήσεων, Κόστος