Το περιεχόμενο και η διάρκεια του προγράμματος διαμορφώθηκε με τρόπο τέτοιο 
ώστε,να προσφέρει δυνατότητες επιλογών, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 
συμμετέχοντα. 
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε τρείς κύκλους διάρκειας τριών μηνών 
ο καθένας.Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
από ένα έως και τους τρεις κύκλους.Στον τρίτο κύκλο συμμετέχουν ΄μόνο 
όσοι παρακολούθησαν έναν ή δύο προηγούμενους.

Πρώτος κύκλος: Θέματα & εισηγητές-επιμορφωτές

Αφήγηση, παραμύθι  αφηγητής . Διαφορετικά είδη προφορικού λόγου                              Τεχνικές της προφορικής αφήγησης :φωνή, σώμα (βλέμμα, κίνηση, χειρονμία)                  β) Ασκήσεις απομνημόνευσης.                                                                                  Οικειοποίηση του παραμυθιού.                                                                                      Διαδικασία ενσάρκωσης των προσώπων του παραμυθιού.                                                     Με τη Ροδάνθη Δημητρέση & Jean Porcherot    

Διαφορές  ανάμεσα στην προφορικότητα  και τη γραφή .                                                 Από τον γραπτό στον προφορικό λόγο.                                                                    Aνάπτυξη της φαντασίας-Οπτικοποίηση  του λόγου, μνήμη του σώματος.                      Δομή του παραμυθιού, δομή της αφήγησης.                                                                      Με τη Ροδάνθη Δημητρέση

Συμβολική προσέγγιση των μαγικών παραμυθιών και της σχέσης τους με τη μετάβαση στην ενηλικίωση . Τρεις συναντήσεις, τρία παραμύθια.                                                   Ο Δακρυγιάννης, το Δεσποινί, ο Πολυροβιθάς,Παρουσίαση των παραμυθιών  και συζήτηση.    Με τη Λίλη Λαμπρέλλη                                                                                                                             Διαφορετικοί τύποι παραμυθιών  σύμφωνα με τη διεθνή καταλογοποίηση, παραλαγές.  Ο ρυθμός  και η φωνή μέσα στο παραμύθι.                                                         Αφήγηση και διάλογος. Η σημασία και η  αξιοποίησή τους.                                                 Με τον Jean Porcherot                                                                                                                                          Φωνή και Σώμα                                                                                                              Τεχνικές τοποθέτησης.Εξερεύνηση των διαφορετικών ηχείων του σώματος.                    Ορθή εκφορά λόγου.                                                                                                           Με τη Γιούλα Μιχαήλ

                                                 Φόρμα προεγγραφής  εδώ

Σκοποί  & στόχοι της εκπαίδευσης                                                                                    Πρόγραμμα Β΄& Γ΄κύκλου                                                                                                Βιογραφικά εισηγητών-επιμορφωτών                                                                        Διάρκεια, Ημερολόγιο  Συναντήσεων , Κόστος