Το σεμινάριο «Παραμύθια και λόγια στη σκηνή-μια φορά κι έναν καιρό ήταν εδώ…» με την αφηγήτρια-εικαστικό και παιδαγωγό  Ροδάνθη Δημητρέση οργάνωσε  4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σερρών «Εμμανουήλ Παπάς»