Σκοπός του προγράμματος :

Η  προσέγγιση, η εμβάθυνση και η απόκτηση της εμπειρίας  της πράξης της αφήγησης.

Η θεωρία λειτουργεί παράλληλα με την πράξη και συμπληρωματικά.

Η διαδικασία  είναι ομαδική και ατομική ταυτόχρονα, δίνοντας  τη δυνατότητα, να ακολουθήσει ο καθένας, τον δικό του ρυθμό για να προσεγγίσει και να βιώσει την πράξη της αφήγησης.

Στόχοι της εκπαίδευσης:

Η  εμπειρία της πράξης της αφήγησης.

Η ανακάλυψη της δύναμης του προφορικού λόγου, της αφήγησης  και της σημασίας τους καθημερινά στη ζωή μας και διαχρονικά.

Η  γνωριμία με τις δυνατότητες της προσωπικής  και συλλογικής έκφρασης μέσα  από το σώμα και τη φωνή.

Η διερεύνηση των πολλαπλών « πτυχών» του παραμυθιού.

Η ανταλλαγή  σκέψεων και εμπειριών.Η παροχή πληροφοριών και γνώσεων για συνέχιση της  προσωπικής διερεύνησης και εμπλουτισμού  της αναζήτησης γύρω από την προφορική παράδοση.

Το περιεχόμενο και η διάρκεια του προγράμματος διαμορφώθηκε με τρόπο τέτοιο   
ώστε,να προσφέρει δυνατότητες επιλογών, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 
συμμετέχοντα.
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε τρείς κύκλους διάρκειας τριών μηνών 
ο καθένας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν  
από ένα έως και τους τρεις κύκλους. Στον τρίτο κύκλο συμμετέχουν  μόνο 
όσοι παρακολούθησαν έναν ή δυο προηγούμενους.

Σκοποί  & στόχοι της εκπαίδευσης                                                                                   Πρόγραμμα Α΄κύκλου                                                                                        Πρόγραμμα Β΄& Γ΄κύκλου                                                                                                Βιογραφικά εισηγητών-επιμορφωτών                                                                        Διάρκεια, Ημερολόγιο  Συναντήσεων,Κόστος

                                                                   Φόρμα προεγγραφής εδώ

 

Οργάνωση σεμιναρίων μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος : 

Δημιουργία προγράμματος για προσχολικής ηλικίας , 6-10 χρονών, εφήβους.               Τι παραμύθια επιλέγω;Πως τα αφηγούμαι. Που τα βρίσκω;