Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018, στο Γαλλικό Ινστιτούτο,

η Αction Art, συμμετέχει με την performance:                                                                        «Le conte, un art de la relation, un point de rencontre des langues et des Cultures»,
στο σεμινάριο «FLE: enseigner, gérer,diversifier, partager»,                                           που οργανώνει η Association des Professeurs de Langue & de Littérature Française Diplômés Des Universités–Grèce, σε συνεργασία με το Consulat de France , et l’Institut français de Thessalonique.

Une performance de la conteuse Rodanthi Dimitresi, avec la participation de Chrysanthi Voudouri conteuse et Christina Hakobyan.

Πληροφορίες: info@aplf.gr,  www.aplf.gr Tηλ 2310 844911

Προηγούμενο άρθρο29 & 30 Σεπτεμβρίου 2018. Rendez-vous στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ
Επόμενο άρθρο21-24 Σεπτεμβρίου 2018. The Garden:All the Fearful & Joyful Things Joining One to the Other,