19 Απριλίου 2017. Συνεχίζονται οι εγγραφές για τα σεμινάρια:

  •  18 Μαϊου 2017 Το παραμύθι για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της
    γαλλικής γλώσσας. « Le conte, un art de la relation : Pédagogie de la langue
    par le conte. »
  • 19-23 Μαΐου 2017 Νέο Σεμινάριο :Εκπαίδευση στην αφήγηση παραμυθιών:
    Ένα παράθυρο ανοιχτό στον κόσμο, στην πολυπολιτισμικότητα και
    πολυγλωσσία

19-23 Μαΐου 2017 Νέο Σεμινάριο :Εκπαίδευση στην αφήγηση παραμυθιών: Ένα
παράθυρο ανοιχτό στον κόσμο, στην πολυπολιτισμικότητα και πολυγλωσσία

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μέρες Παραμυθιών, Μάης Παραμυθιών, θα
πραγματοποιηθεί για έκτη συνεχή χρονιά , το σεμινάριο «Εκπαίδευση στην Αφήγηση
Παραμυθιών», σε συνεργασία με τον J. Porcherot, αφηγητής και ιδρυτήςς του
Φεστιβάλ Nuit des Contes & Rencontres Contees/ Loire ,στη Γαλλία, τη Ροδάνθη

Δημητρέση , αφηγήτρια, εικαστικός και με τη συμμετοχή της Αίγλης Μπρούσκου,
ανθρωπολόγος, ειδική ερευνήτρια του ελληνικού λαϊκού παραμυθιού.
Απευθύνεται σε ανθρώπους που ήδη αφηγούνται, σε ανθρώπους που θέλουν να
ασχοληθούν με την αφήγηση, σε επαγγελματίες ή μελλοντικούς επαγγελματίες του
χώρου της εκπαίδευσης, της ψυχικής υγείας, των μουσείων, των κοινωνικών
επιστημών και του Θεάτρου, σε όσους ασχολούνται με ομάδες (εμψυχωτές, team
leaders, ) και σε γονείς.

2. ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
« Le conte, un art de la relation : Pédagogie de la langue par le conte. »

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του
φεστιβάλ Μέρες Παραμυθιών, Μάης Παραμυθιών που οργανώνεται από την Action
Art/ Εικαστική Δράση, σε συνεργασία με την Emilie Lehr ,ειδική εκπαιδεύτρια στο
τομέα εκπαίδευσης της γαλλικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας , (chargée de cours στο
Aristotle Universite de Thessaloniki et Formatrice dans les domaines du Français
Langue Étrangère (FLE), labellisée TV5MONDE στην εταιρεία TV5MONDE), και
τον J. Porcherot, αφηγητής και ιδρυτής του Φεστιβάλ Nuit des Contes & Rencontres
Contees/ Loire ,στη Γαλλία
Το σεμινάριο αφορά στην αξιοποίηση του παραμυθιού και την ενσωμάτωση της
πράξης της αφήγησης στην διδασκαλία και εκμάθηση των γαλλικών ως ξένης
γλώσσας.
Aπευθύνεται σε καθηγητές γαλλικής γλώσσας , εκπαιδευόμενους και όλους τους
γαλλόφωνους.

« Le conte, un art de la relation : Pédagogie de la langue par le conte. »
La formation sur le conte, organisée par Action Art/ Εικαστική Δράση, se déroulera
pour la 4ème année consécutive, en collaboration avec Émilie Lehr, (chargée de cours
στο Aristote Université de Thessaloniki et Formatrice dans les domaines du Français
Langue Étrangère (FLE), labellisée TV5MONDE στην εταιρεία TV5MONDE) et
avec Jean Porcherot (conteur et fondateur de la Nuit des contes et rencontres contées /
Loire, France)
Date et durée : Jeudi 18 Μai 2017, de 16h à 20h – 4 heures
Public: Enseignants de français / FLE (de la maternelle au lycée) et tous les
francophones

Προηγούμενο άρθρο28 Μαρτίου 2017. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα σεμινάρια
Επόμενο άρθρο18 Μαΐου 2017 – Σεμινάριο:Το παραμύθι για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. « Le conte, un art de la relation : Pédagogie de la langue par le conte. »