22/2 Τετάρτη, στις 18.30 – 19.30 στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Παράσταση αφήγησης με την αφηγήτρια Ροδάνθη Δημητρέση, μέλη του εργαστηρίου αφήγησης της Action Art και τους φίλους τους, τις γάτες, τους κάβουρες και τους παπαγάλους για να γίνουμε όλοι μια παρέα!
Για παιδιά 4-6 χρονών .
Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης τηλ. 2313318591