4 Νοεμβρίου «Το μυστικό, το όνειρο και της ευχής τ΄ αστέρι», THESSPUPPET
FESTIVAL ’17. Ραδιοφωνικό σποτ:

https://www.dropbox.com/s/b9yjuzzvxsk…/ActionArt%20Spot.wav…