Ποιοι Είμαστε

 

Η Action Art / Εικαστική Δράση είναι χώρος εικαστικής παιδείας, αφήγησης παραμυθιών, δράσης και επικοινωνίας. Είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία και ιδρύθηκε το 2009.

Κύριο έργο της είναι:

  • η διάδοση της Προφορικής Άυλης Κληρονομιάς, η συμβολή στην αποκατάσταση της κοινωνικής και παιδαγωγικής λειτουργίας του παραμυθιού και της αφήγησης.
  • η ενθάρρυνση των νέων για  συμμετοχή   στην καλλιτεχνική διαδικασία και πολιτιστική  δημιουργία.
  • η προώθηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης μέσα από  διαφορετικές μορφές τέχνης.
  • η ανάπτυξη δράσεων για ευπαθείς ομάδες, μειονότητες, μετανάστες, πρόσφυγες.
  • η προώθηση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και πολυπολιτισμικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή ανθρώπων και  από άλλες χώρες για την ανάπτυξη επικοινωνίας, αλληλεγγύης, ειρηνικής συνύπαρξης  των ανθρώπων και των λαών.
  • η συμβολή στην διαμόρφωση στρατηγικής για τις πολιτικές νεολαίας στην Ελλάδα.
  • η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ελλάδας, της Ευρώπης , της Μεσογείου, των Βαλκανίων .

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων της, η Action Art συνεργάζεται με κοινωνικές, πολιτιστικές  ομάδες, φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεμονωμένα άτομα.  Υποστηρίζει  πρωτοβουλίες παρέχοντας εθελοντικά προγράμματα.

Δίκτυα